Romania

About the project

The pictures show the village life in two parts of Romania - Banat and Maramures. I started this photographic project in the Czech villages in Banat in 1991. Several thousand people of Czech origin live there in six villages. They are descendants of settlers who came to Banat in the 1820s, when the region was resettled after the Turks had been expelled. With passing time every village developed a self-sustaining community, almost isolated not only from Romanian population but also from people in other Czech villages. Living mostly on agriculture, every family farms several small plots, which are getting smaller with every new generation. People from the villages were able to preserve private property in a nation that preached the benefits of state ownership. A cooperative which started in Sfinta Elena in the 1960s lasted only two years because the plots were two small to work them collectively. The pictures come from the villages Girnic, Sfinta Elena, Ravensca and Sumita.

In 2003 I first came to Maramures where some aspects of village life had not changed for centuries. I spent most of my time in the village Budesti, which is one of the most preserved in this part of Romania. I photographed also in the village Sirbi and at the animal market in Sighetu Marmatiei.

Living with the families in both above mentioned parts of Romania enabled me to get a sizable collection of pictures. These photos depict traditional ways of village life which have disappeared from most parts of Europe. I photographed weddings, funerals, Easter ceremonies of both Catholic and Orthodox church, religious pilgrimage to the church in Ciclova, works in the fields, village markets and a cultural festival in the village Sfinta Elena. I visited the villages in all seasons of the year. The exhibition now consists of about 80 photographs.

These farmers are perhaps one of the last generations of this type of agriculture in Romania. After joining the EU, Romanian authorities have set new standards which will rapidly change the way of life of these small farmers. That is why, I believe, my collection would be a great contribution to preserving the history of this part of Romania.

O projektu

Fotografie zachycují venkovský život ve dvou částech Rumunska – v Banátu a v Maramureši. Do českých vesnic v rumunském Banátu jsem přijel poprvé v roce 1991 a od té doby jsem se tam pravidelně vracel. Většinu času jsem fotografoval ve Svaté Heleně a Gerniku, dvou největších českých vesnicích, několik fotografií pochází z dalších dvou vesnic, Rovenska a Šumice. Navštívil jsem také trhy se zvířaty ve vesnici Sichevita a ve městě Moldova Veche.

První čeští osadníci přišli do rumunského Banátu ve dvacátých letech devatenáctého století. Počátkem devadesátých let minulého století tam žilo asi pět tisíc lidí českého původu, z toho asi polovina v šesti vesnicích s výhradně českým obyvatelstvem. Češi žijící v Rumunsku si zachovali zvyky, které ve vlasti jejich předků již většinou zanikly. Od počátku devadesátých let ale počet obyvatel ve vesnicích neustále klesá, protože zejména mladí lidé odcházejí do České republiky.

V roce 2003 jsem poprvé přijel do Maramureše , kde se zachovaly venkovské zvyky staré několik století. Většinu času jsem strávil ve vesnici Budesti, která patří k nejzachovalejším v této části Rumunska. Nepříznivé klimatické podmínky a kopcovitý terén zabránily vzniku zemědělského družstva ve vesnici, a tak místní zemědělci obdělávají půdu stejným způsobem jako generace jejich předků. Fotografoval jsem také v sousední vesnici Sirbi a na trhu se zvířaty v Sighetu Marmatiei.

Život v rodinách v obou výše zmíněných částech Rumunska mi umožnil vytvořit poměrně rozsáhlý výstavní soubor. Fotografie zachycují tradiční způsoby venkovského života, které již zanikly ve většině zemí Evropy. Fotografoval jsem polní práce, venkovské trhy, svatby, pohřby, pouť gernických Čechů do kostela ve vesnici Ciclova , pravoslavné i katolické Velikonoce a další události v životě vesnic. Obě uvedené části Rumunska jsem navštívil ve všech ročních obdobích. Výstavní soubor sestává v současné době asi z 80 fotografií.

Lidé zachycení na fotografiích představují jednu z posledních generací tohoto způsobu venkovského života v Rumunsku. Poté, co se Rumunsko stalo členem Evropské unie, budou správní orgány této země nuceny přijmout opatření, která výrazně ovlivní život těchto zemědělců. Proto se domnívám, že uvedený výstavní soubor je významným příspěvkem k zachování obrazové historie těchto částí Rumunska.